Diversiteitsplein

OP DE VLUCHT
Hoek Overwinningstraat en Vooruitgangstraat


20 juni werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag. De media heeft het vaak over wanhopige vluchtelingen, mensen die achter hekken belanden en op grenzen botsen, overvolle boten op de Middellandse Zee,… 
Maar wat houdt 'vluchten' in? Wat zou jij meenemen moest je moeten vluchten?   

 


In het project ‘Op de vlucht…’ willen we aantonen dat vluchten iets is van alle tijden en dat het iedereen, ook ons, kan overkomen. De recente geschiedenis heeft dit reeds aangetoond (WOII, Chili, Joegoslavië, Rwanda,..)

We voegden getuigenissen van vluchtelingen en Willebroekenaren samen en creëerden zo de expo “Op de vlucht…” in twee containers op het kruispunt van de Overwinningsstraat en de Vooruitgangsstraat. 

De tentoonstelling is tijdens de kanaalfeesten gratis te  bezoeken:

Vrijdag 23 juni vanaf 17 uur

Zaterdag 24 juni vanaf  14 uur
 
Daarnaast zijn er nog verschillende activiteiten georganiseerd:

 

20 juni om 10u: opening van de expo door de burgemeester en schepen Claudia Ceurstemont

20 juni om 20u: lezing 'ontwikkelingshulp begint ter plekke ‘- door Lydia Maximus in naam van Fonds Ontwikkelingssamenwerking Hugo Adriaensens VZW in Mozaïek (Appeldonkstraat 60, Willebroek) met hapje en drankje – info via dienst Samenleven

23 en 24 juni : De tentoonstelling  is gratis te bezichtigen tijdens de Kanaalfeesten
24 juni vanaf 14u: Diversiteitsplein ter hoogte van de expo in het kader van de ‘Dag van de Dialoog’

26 juni om 19.45u: Bibscoop ‘Fuocoammare’ in de bibliotheek van Willebroek, gratis - inschrijven via de bibliotheek

7 juli om 20u: Film in het Fort van Breendonk ‘Ma Bister’ – €2/€11 (incl. rondleiding thema ‘Vluchtelingen’)- info en inschrijven via vrienden van het Fort van Breendonk
Van 7 juli tot 2 september: De expo ‘Op de vlucht…’ is te bezichtigen in het Fort van Breendonk 
2 september tussen 8.30u -9.30u ontvangst met koffie en thee ter ere van de bevrijdingsfeesten in het Fort van Breendonk

 

Kanaalfeesten 2017   |   Pastorijstraat 1, Willebroek   |   T 03 866 91 22   |   E-mail  kanaalfeesten@willebroek.be