Reglementen

Tijdens de Kanaalfeesten zijn volgende reglementen van toepassing :

 

 

Politieverordening

 

GAS-reglement

 

Reglement Braderij

Kanaalfeesten 2017   |   Pastorijstraat 1, Willebroek   |   T 03 866 91 22   |   E-mail  kanaalfeesten@willebroek.be